Powrót

Poradnik

PerfektFLO

A B C  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA  OKIEN 

 

 Opis wady

Przyczyna

Sposób usunięcia

 

PROFILE PVC  

Ramy okien brudzą się nadmiernie

do mycia użyto innych środków niż te ,które zaleca producent. Powierzchnia tworzywa jest zmatowiona powodując przyleganie kurzu i brudu

zmyć zanieczyszczenia. Pokryć i wypolerować uszkodzoną powierzchnie środkami do pielęgnacji zalecanymi przez producenta

Ramy okien posiadają miejscowe widoczne rysy i zadrapania

jest to najczęściej efekt nieostrożności podczas transportu, składowania lub

 montażu okien. Okno może być także uszkodzone w czasie użytkowania

Nierówności usunąć bardzo drobnym, wodnym papierem ściernym. Pokryć i wypolerować uszkodzone powierzchnie środkami do pielęgnacji zalecanymi przez producenta

  USZCZELNIENIE  

Nieszczelność w narożach skrzydeł

1. źle zamontowana rama ościeżnicy w murze (zmiana geometrii)

2. nieprawidłowa regulacja okuć

3. uszkodzone okucie

1. ramię ościeżnicy ustawić, zamocować i sprawdzić poprawność montażu (patrz Karta Montażu)

2. dokonać regulacji okuć i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania (patrz Karta Montażu)

3. wymienić okucie na nowe

Nieszczelność w środkowych częściach skrzydeł

Źle zamontowana rama ościeżnicy w murze

Ramię ościeżnicy ustawić, zamocować i sprawdzić poprawność montażu (patrz Karta Montażu)

Nieszczelność skrzydeł w czasie silnego wiatru lub ulewnego deszczu

Chwilowe rozszczelnienie skrzydeł na całym obwodzie. Zjawisko naturalne występujące przy bardzo silnych wiatrach lub ulewach

Można dokonać regulacji okuć (zmienić fabryczne ustawienia elementów dociskowych równomiernie na całym obwodzie i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania (patrz Karta Montażu)

UWAGA – zwiększenie docisku skrzydeł spowoduje skrócenie żywotności uszczelnień

Nieszczelność skrzydeł, mimo zamontowania okna zgodnie z Kartą Montażu

1. uszczelki mogą być bardzo miejscowo zabrudzone, utraciły własności sprężyste i nie dolegają do powierzchni ramy ościeżnicy.

2. uszczelki są uszkodzone mechanicznie (przy myciu lub zagniecione w wyniku złej regulacji okuć

1. wyczyścić oraz zakonserwować uszczelki

2. trwale uszkodzone wymienić na nowe

Domykanie skrzydeł wymaga użycia dużej siły. Rama skrzydła i okucia ocierają o ramę ościeżnicy

1. źle zamontowana rama ościeżnicy w murze (zmiana geometrii, profile są wygięte do środka np. pod naporem piany montażowej)

2. nieprawidłowa regulacja okuć

1. ramię ościeżnicy ustawić, zamocować i sprawdzić poprawność montażu (patrz Karta Montażu)

2. dokonać regulacji okuć i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania (patrz Karta Montażu)

  OKUCIA OBWIEDNIOWE  

Klamka przekręca się z wyczuwalnym oporem. Nie można ustawić w pozycji pionowej

1. źle zamontowana rama ościeżnicy w murze (zmiana geometrii)- okucia skrzydła zmieniły położenie względem okuć ościeżnicy

2. okucia są miejscowo mocno zabrudzone (piasek, zaprawa murarska)

3. nieprawidłowa regulacja okuć

4. okucie jest uszkodzone- efekt nieostrożności podczas transportu lub złego montażu okien.

Okucie może być uszkodzone w czasie użytkowania, zwłaszcza w okuciach z funkcją rozwierno-uchylną 

1. ramię ościeżnicy ustawić, zamocować i sprawdzić poprawność montażu (patrz Karta Montażu)

2. wymontować i przemyć okucie w benzynie ekstrakcyjnej, zakonserwować środkami wskazanymi przez producenta. Dokonać regulacji i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania (patrz Karta Montażu)

3. dokonać regulacji okuć i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania (patrz Karta Montażu)

4. wymienić okucia na nowe. Dokonać regulacji i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania (patrz Karta Montażu)

PAKIETY SZYBOWE

Szyby są mocno ,,zaparowane’’, skroplona para wodna spływa i gromadzi się na parapecie

1. wady spowodowane złym stanem budynku – nadmierna wilgoć w pomieszczeniu, brak dostatecznej izolacji ścian lub dachu

2. niedostateczna wentylacja w pomieszczeniach gdzie jest duże nagromadzenie wilgoci – kuchnia, łazienka

1. intensywne wietrzenie pomieszczeń skutecznie ogranicza zjawisko ,,parowania’’ szyb. Eliminacja tego niepożądanego efektu związana jest z poprawą stanu technicznego budynku

2. wietrzenie pomieszczeń skutecznie ogranicza lub usunie to zjawisko w całości. Wskazany jest montaż dodatkowych urządzeń wentylacyjnych, np. Aereco

Szyby mają miejscowe różnokolorowe zabarwienia, pomimo, że przy patrzeniu przez nie na wprost są idealnie przeźroczyste

zjawisko to spowodowane jest załamaniem promieni światła przechodzącego przez dwie tafle szkła o bardzo dużej gładkości powierzchni. Widoczne jest zwłaszcza kiedy patrzymy na szybę pod pewnym kątem.

Zjawisko jest bardziej zauważalne , gdy okno zabudowane jest w otoczeniu innych obiektów (np. sąsiednie ściany budynków) lub wysokie drzewa.

nie są to wady szkła. Należy do pilęgnacji szyb używać wyłącznie łagodnych środków myjących. Używanie tych środków jest możliwe tylko wtedy, gdy nie powodują uszkodzenia powierzchni tworzywa PVC -zmatowienia