Powrót

Instrukcja obsługi

PerfektFLO

INSTRUKCJA OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI STOLARKI  Z  PCW

 

1.  Czyszczenie ram okiennych

 

lekkie zabrudzenia ram czyścić letnią wodą z dodatkiem nie agresywnych środków myjących.  Mocne zabrudzenia Należy czyścić specjalnymi środkami czyszczącymi, dostępnymi u Producenta. Nie wolno używać: proszków do szorowania lub chemikaliów z agresywnymi składnikami, gdyż w sposób trwały mogą uszkodzić powierzchnie ram okiennych.

 

2.  Uszczelki

raz w roku uszczelki należy oczyścić z zabrudzeń i przesmarować je specjalnym olejem silikonowym lub sztyftem  do uszczelek.

 

3.  Technika okuć

okna wyposażone są w okucia obwiedniowe zapewniające  szczelność przy silnych wiatrach i deszczach. W pozycji zamkniętej klamka skierowana jest do dołu, w pozycji otwartej poziomo, a w pozycji uchylnej do góry. Wszystkie operacje klamką należy dokonywać zawsze przy dociśniętym skrzydle do ramy. Nie należy zmieniać położenia klamki, gdy okno jest otwarte lub uchylone.

 

4.  Konserwacja okuć

w celu uniknięcia usterek w funkcjonowaniu okuć należy zadbać, by żaden element okucia nie został zanieczyszczony resztkami cementu, lub zaprawy murarskiej w czasie montażu. Każde okucie przy regularnej konserwacji pracuje bez problemu i oporu. Dlatego minimum raz w roku wszystkie ruchome części okuć należy  czyścić z zanieczyszczeń i nasmarować je smarem do okuć, dostępnym u producenta wg rysunku.

Pobierz schemat konserwacji okuć

 

5.  Szyby zespolone

 w oknach standardowo montowane są pakiety szyb jednokomorowych, a szyby są ze sobą sklejone hermetycznie. Myjemy jedynie zewnętrzne powierzchnie szyby. Do mycia należy używać typowych środków używanych do mycia szyb i luster.  Nie wolno zdrapywać zabrudzeń ostrymi narzędziami, gdyż może to powodować zarysowanie szyby. Zabrudzenia należy najpierw namoczyć, a po chwili zetrzeć czystą, miękką szmatką.

 

6.  Prawidłowe wietrzenie

 nowe okna wykonane zgodnie z  technologią są bardzo szczelne, dlatego po montażu okien często pojawiają się problemy z nadmierną wilgotnością , z powodu nagromadzenia się; pary wodnej z kuchni lub łazienki, a także wydzielanej przez ludzi czy kwiaty. Koniecznością w takim przypadku staje się:

 

  • jeżeli okna są wyposażone w okucie z funkcją rozszczelnienia (funkcja RU) należy jej używać  w chwilach przebywania osób w pomieszczeniu
  • jeżeli okna nie mają tej funkcji należy wietrzyć wszystkie pomieszczenia przy szeroko otwartym oknie przez około 10 minut. Czynność należy powtarzać co najmniej  4 razy dziennie.

 

SCHEMAT POŁOŻENIA KLAMKI  W POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJACH 

Schemat klamek