Powrót

System P-POŻ

System Yawal TM75EI służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej EI 15; EI 30; EI 45; EI 60. Pozwala na produkcję szerokiej gamy konstrukcji drzwi, ścian oraz ich kombinacji. Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. System posiada Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6830/2007. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych, różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi. Wymiar charakterystyczny dla profili wynosi 75mm (głębokość zabudowy) zarówno dla futryny jak i dla skrzydeł. W systemie TM 75EI można stosować różnego typu wypełnienia przeźroczystego i nieprzeźroczystego o grubości od 8 do 50mm wyszczególnione w aprobacie. Maksymalne wymiary konstrukcji są przedstawione w aprobacie.
  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne
  • sklasyfi kowane są jako dymoszczelne w klasie Sm, Sa
  • materiały sklasyfi kowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
  • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny
    i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe także w wersji z naświetlami i doświetlami
  • wysoka izolacyjność cieplna
  • szeroka gama wypełnień o grubości od 8 do 50mm
System P-poż 
Przekroje profili
 System P-poż  


System P-poż